نشل/neshel.ir : انتخابات شوراها ي نشل تجلي تعصب و غيرت نشلي ها
دوشنبه، 27 خرداد 1392 - 17:47 کد خبر:51
بيش از 460 نفر در انتخابات شوراها و رياست جمهوري نشل شركت نمودند.

 پنجشنبه 23 / 3/ 92 ساعت 9 شب وارد نشل شديم. برخلاف انتظار هميشگي  خودروهاي زيادي در ايستگاه نبودند. بسيار ناميد شدم برخلاف وعده هاي دوستان مبني بر حضور پر رنگ و پر شور همه نشلي ها به نظر مي رسيد نشلي هاي زيادي براي انتخابات فردا نيامده اند. ساعت از 10 شب گذشته بود باخبر شديم تعداد تعرفه  اخذ راي فقط 200 عدد مي باشد و اين تعداد براي  همه راي دهندگاني كه از آمل، تهران، ورامين، شهريار و.... آمده اند كافي نيست. افراد زيادي در ايستگاه جمع شده بودند و در خصوص راي فردا و كمبود تعرفه بحث مي كردند.كانون بحث منزل دهيار بود همه كانديداها، اعضاي شورا و برخي ديگر جمع بودند. با همفكري همه و پيشنهاد آقاي اسماعيل آقاجانپور نامه اي تهيه و مقرر شد صبح زود گروهي  جهت گرفتن برگ راي بيشتر به بخشداري آمل بروند. آقايان اسماعيل آقاجانپور، مظاهر آقاجنپور و علي چراغ اكبرزاده متقبل اين زحمت شدند. صبح  24 خرداد 92ساعت 8 به طرف تكيه نشل رفتم. جمعيت زيادي پاي پله ها و در گوشه كنار نشسته بود همه منتظر و تا حدودي معترض بودند. علي رغم تلاش ها و اعلان مسولين راي گيري جهت راي دادن هيچ يك از نشلي ها حاضر به دادن راي نشد و همگي متحد و يكپارچه اعلام نمودند كه يا تعرفه بيشتر و يا راي نخواهند داد. بعد از 2 ساعت انتظار با اعلام آقاي اضغر رستم نژاد مبنب بر گرفتن 200 تعرفه ديگر توسط دوستان از فرمانداري همگي در يك صف طولاني آماده راي دادن شدند. بالاخره همبستگي و وحدت نشلي ها جواب داد و تعداد 400 تعرفه از بخشداري بخش امام زاده عبدالله شهر آمل اخذ شد . در طول ساعات راي گيري حتي ظهر نيز صف راي گيري شلوغ بود. در ساعات پاياني نيز 100 تعرفه ديگر اخد و در مجموع بيش از 460 نفر در انتخابات شوراها و رياست جمهوري نشل شركت نمودند. در طول برگزاري كمترين تنش و مشاجره بر فضاي راي گيري حاكم بود.  بايد از همه آنهايي كه قلبشان براي نشل مي تپد تشكر كرد كه علي رغم مشكلات فراوان خود را به نشل رسانده بودند و همچنين از دست اندركاران، اعضاي شوراي قبلي و آقايان علي چراغ اكبرزاده، مظاهر آقاجانپور، اسماعيل آقاجانپور و اصغر رستم نژاد  كه در طول راي گيري بيش از 2 بار براي گرفتن تعرفه راي از نشل به آمل آمده بودند.شايد به جرات بتوان گفت اين انتخابات مي تواند سرآغازي براي حضور و مشاركت همه نشلي ها در آينده نشل باشد. حال با انتخاب شوراها تنها يك گام برداشته شد و گام هاي بعدي با حضور تك تك ما نشلي ها برداشته خواهد شد. پس يا علي بايد گفت.