نشل/neshel.ir : استخدام ۲۹ هزار دهيار از سراسر كشور
یکشنبه، 24 شهریور 1392 - 05:26 کد خبر:68
امسال دولت قصد دارد با كمك درآمدي كه از طريق خود دهياري‌ها كسب مي شود ۲۹ هزار دهيار با تجربه غيرشاغل را بيمه و استخدام كند .

۱۳۹۲/۰۶/۲۳
استخدام ۲۹ هزار دهيار از سراسر كشور
شيراز، معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در شيراز گفت: در كشور ۶۳ هزار آبادي وجود دارد كه از اين تعداد ۳۷ هزار روستا بيش از ۲۰ خانوار جمعيت و ۲۹ هزار روستا هم داراي دهياري است كه مسئوليت ۸۸۸ دهياري را زنان بر عهده دارند .
كوشش تبار ادامه داد : امسال دولت قصد دارد با كمك درآمدي كه از طريق خود دهياري‌ها كسب مي شود ۲۹ هزار دهيار با تجربه غيرشاغل را بيمه و استخدام كند .
وي از بخشداران خواست با تعامل با شوراها در خصوص انتخاب دهياران با تجربه كه داراي پيشينه مثبت هستند اقدام كنند و اجازه ندهند دهياران دوره ديده و با تجربه غير فعال شوند.
مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور نيز گفت: در بودجه امسال ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كلان شهرها و شهرستان‌ها در نظر گرفته شده كه ۲۰ درصد اين بودجه متعلق به دهياري‌ها است .
وي افزود : امسال دهياري‌هاي استان فارس از دولت ۲۰ ميليارد تومان بودجه دريافت مي كنند .
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري فارس نيز بيان كرد: شوراهاي روستاها تنها ۱۵ روز بعد از شروع فعاليتشان فرصت دارند دهيار را انتخاب ومعرفي كنند و در استان فارس ۴۳۰۰آبادي وجود دارد كه تنها۲۶۱۳ روستا داراي دهياري است .

منبع : www.estekhdam.com