تلکس نشل/neshel.ir: محرم 92 - تاسوعاي حسيني در مسير خرم به ام سلمه خانم
جمعه، 1 آذر 1392 - 21:38     کد خبر: 73

عاشوراي حسيني آرامستان نشل - آبان 92

تاسوعاي حسيني - ام سلمه خانم آبان 92

دسته زنجير زن- خرم تاسوعاي حسيني - آبان 92

دسته كرب زني - تاسوعاي حسيني - خرم آبان 92

مسير خرم به امه سلمه خانم - تاسوعا - آبان 92

عاشوراي حسيني - آرامستان نشل - آبان 92


برگشت به تلکس خبرها