تلکس نشل/neshel.ir: شوراي اسلامي نشل، از زمستان سرد نشل چه خبر؟
چهارشنبه، 23 بهمن 1392 - 07:35     کد خبر: 78

شايد در اذهان بعضي ها نشل يك منطقه خوش آب و هوا ، سرسبز و هميشه بهار تصور شود چون از زمستان و سختي هاي آن بي خبرند. از نبود امكانات گرمايشي، خرابي جاده تا نداشتن حمام عمومي محل....

24 خرداد روزي كه همه خوشحال و پرشور پاي صندوق هاي راي آمدند تا علاوه بر خلق حماسه سياسي براي تعيين اعضاي شوراي اسلامي نشل نيز راي دهند. علي رغم مشكلات فراوان راي گيري انجام و منتخبين به عنوان شوراي نشل سكان را بدست گرفتند. عده اي همان روزها نگراني نبودن فرد بومي در ميان شورا را مشكل قلمداد مي كردند كه به نظر مي رسد اين نگراني بي دليل نبوده است. شايد در اذهان بعضي ها نشل يك منطقه خوش آب و هوا ، سرسبز و هميشه بهار تصور شود چون از زمستان و سختي هاي آن بي خبرند. از نبود امكانات گرمايشي، خرابي جاده تا نداشتن حمام عمومي محل. محرم 92 اعضاي شورا در جمع مردم گزارشي در خصوص ترميم جاده ارائه نمودند. ممنون .آيا از وضعيت كنوني نشل كاملا باخبرند؟ چند بار در هفته و يا ماه به نشل مي روند تا از نزديك با مشكلات روبرو شوند؟ آن دامداري كه نه سوخت دارد و نه حمام در منزل خودچگونه بايد استحمام كند؟ واقعا اين يك سوال اساسي است انگار همه چيز زود فراموش مي شود.  دوستان محترم شورا واقعا از روزهاي سخت زمستان نشل اطلاع داريد؟ اقدام عملي هم انجام داديد؟ در اولين روزهاي پس از انتخاب بنده منشور ي را در سطح سوادو دانش خود تنظيم و به همه اعضا دادم كه اگر يكي از آنها عملي ميشد جاي خوشحالي بود ولي حيف كه در حد شعار باقي ماند و هر از چند گاهي كه در مجالسي باهم ديدار مي كنيم مي گويند انشالله بهار و يا فرصت مناسب. نمي دانم اين فرصت مناسب كي خواهد بود. انگار در كشور ما زمان و گذشت آن اصلا مفهوم ندارد. نگراني من بيشتر از آن دست هاي سرد و خسته است كه ما دست رنج آنها را در بهار و تابستان مصرف مي كنيم ولي حتي خبري از آنها در پاييز و زمستان بسيار سرد  نداريم. از آن سوز و سرمايي كه نداشتن يك حمام براي استحمام نيز ديگر آرزو شده است. چقدر بايد شعار داد... كاري از من ساخته نيست جزء بيان اين رنجها كه شايد دلي به رحم آيد و دستي از آستين به در.


برگشت به تلکس خبرها