تلکس نشل/neshel.ir: زباله خطري در كمين طبيعت زيباي نشل
دوشنبه، 6 بهمن 1393 - 22:09     کد خبر: 81

بزرگترين تهديد و دشمن براي اين طبيعت زباله هاي است كه هر روز......

بدوت ترديد طبيعت بكر و زيباي نشل اصلي ترين جاذبه و بزرگترين سرمايه نشل محسوب شود و بزرگترين تهديد و دشمن براي اين طبيعت زباله هاي است كه هر روز سيماي نشل را دگرگون مي كند. علي رغم تلاش هاي زياد دهياري و شوراي وقت هنوز به طور كامل اين بحران كنترل نمي شود. جا  دارد از زحمات و تلاش هاي دهياري تشكر و قدرداني شود كه اقدامات خوبي را در تابستان 93 انجام داد ، اما اين اقدامات بدون درك و حمايت تك تك ساكنين بومي و غير بومي نشل بي نتيجه خواهد ماند. به فكر آينده نشل و آينده گان باشيم كه ما فقط ميراث دار اين كره خاكي بوده و روزي هم به خاك بر مي گرديم. در حفظ طبيعت نشل تك تك نشلي ها بايد سهيم شويم. به اميد آن روز.

 

                                    

                                    

                                  

                                         

                                  


برگشت به تلکس خبرها