تلکس نشل/neshel.ir: حلقه مفقوده اتحاد در شورا و دهياري نشل
پنجشنبه، 23 بهمن 1393 - 22:38     کد خبر: 84

وعده هاي انتخاباتي، حرف هايي از جنس توسعه و عمران و آبادي نشل و .... كمتر از يك سال دوام داشت و اينك در دومين سال مديريت شورا و دهياري نشل.....

وعده هاي انتخاباتي، حرف هايي از جنس توسعه و عمران و آبادي نشل و .... كمتر از يك سال دوام داشت و اينك در دومين سال مديريت شورا و دهياري نشل اختلاف اعضاي شورا فداي توسعه و عمران نشل شده است . اتحاد و همدلي جاي خود را با قهر و دعوا عوض نموده است. براستي گناه اين مردم چيست ؟ چه كسي و يا چه كساني مقصرند? چرا اميدها به ياس بدل شده است؟ چه بايد كرد؟ وعده همكاري و مشاركت همه اقشار و تحصيل كرده ها چه شد؟ همه هم دل و هم صدا پر شور به نشل آمديم و در انتخابات شركت نموديم. طرح داديم ، ايده داديم ولي ...... براستي به كجا مي رويم ؟ كاش دوستان كمي از فضاي بسته سنتي و تفكرات محدود ، با ديد بازتر به مسائل مي نگريستند.... هميشه اميدوار بودم و هستم و انسان به اميد زنده است اما در خصوص وضعيت فعلي مديريت نشل بسيار جاي نگراني است.


برگشت به تلکس خبرها